Is de Quraan spraak of is het smeekbede?

Vraag:

Is de Quraan spraak of is het smeekbede zoals sommige mensen zeggen?

Antwoord:

De Quraan is het woord van Allah: Jibriel عليه سلم hoorde het van de Heer der werelden en hij daalde daarmee neer bij Muhammad ﷺ en hij reciteerde het aan hem. En het bevat ook smeekbeden:

“Onze Heer, laat onze harten niet afwijken nadat U ons geleid heeft en schenk ons van Uw kant Barmhartigheid. Voorwaar, U bent de Schenker.” [Soerah ‘Ali-Imraan 3:8]

En het is een vers van het woord van Allah de Verhevene.

Het permanente comité voor Islamitische onderzoek en Fatawa.
Vraag 4 van Fatwa 7842 P.11 Deel 4
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be