Naam en geboorte:

Hij is de edele Shaykh Saalih Ibn Fawzaan Ibn ‘Abdillah Aali Fawzaan van het volk Shamaasiyyah van destam Dawaasir. Hij werd geboren in het jaar 1354 N.H wat in de gregoriaanse kalender overeen komt
met het jaar 1933.

Zijn jeugd en educatie:

Zijn vader stierf toen hij nog jong was dus werd hij opgevoed door zijn familie en leerde hij de Quraan.
Hij leerde basislezen en schrijven bij de imaam van de lokale moskee in zijn dorp.

Toen de staatsschool werd geopend in Ash-Shamaasiyyah in het jaar 1369 N.H/1948 N.C begon hij daar
te studeren. Hij voltooide zijn studies in de Faysaliyyah school in Burayda in het jaar 1371 N.H/1950
N.C en werd toen benoemd als leraar voor minderjarigen in de basisschool. Vervolgens ging hij naar
de educatieve instituut in Burayda toen het opende in het jaar 1373 N.H/1960 N.C en studeerde daar
af in het jaar 1377 N.H/1956 N.C.

Daarna ging de Shaykh naar de Muhammad Ibn Sa’ud universiteit te Riyad waar hij de richting Sharie’ah
volgde en voor sloeg in het jaar 1381 N.H/1960 N.C. Daarna behaalde de Shaykh een master in Al-Fiqh
(islamitische wetsleer) en vervolgens nog een doctoraat in Al-Fiqh.

Zijn werkzaamheden:

Na afronding van zijn studie aan de faculteit van shari’ah werd hij aangesteld als leraar binnen de
educatieve instituut in Riyad. Vervolgens werd hij overgeplaatst om te onderwijzen aan de faculteit
van Sharie’ah. Daarna werd hij overgeplaatst om onderwijs te geven aan de afdeling voor hogere
studies binnen de faculteit voor de fundamenten van de religie (usoel ad-dien).

Later werd hij overgeplaatst om les te geven aan het hoger gerechtelijk instituut waarvoor hij
vervolgens ook als hoofd werd aangesteld. Nadat zijn periode als bestuurshoofd tot een einde kwam
keerde hij weer terug tot het lesgeven.

In het jaar 1412 N.H werd hij benoemd tot lid van het permanente comité voor islamitisch onderzoek
en fatwawa, waar hij tot op de dag van vandaag nog steeds deel van uitmaakt. De shaykh is ook lid van
de raad van grote geleerden, lid van het fiqh comite in Mekkah, lid van het comité voor toezicht over
de uitnodigers (du’aat) tijdens de Hajj, en dit allemaal naast zijn werk in het permanente comité voor
islamitisch onderzoek en fatawa.

Daarbuiten neemt hij deel aan het beantwoorden van vragen in het radioprogramma Nur ‘Alaa AdDarb en op de televisie. De shaykh heeft talloze boeken geschreven die ondertussen ook in
verschillende talen beschikbaar zijn.

Zijn leraren:

De shaykh heeft bij heel veel bekende en grote geleerden les gevolgd waaronder:

 • Shaykh ‘Abdul-‘Aziez Ibn Baz
 • Shaykh ‘Abdullah Ibn Humayd
 • Shaykh Muhammad Al-Amien Ash-Shanqitie
 • Shaykh ‘Abdur-Razzaaq Al-‘Afifie
 • Shaykh Muhammad Ibn Subayyal
 • Shaykh ‘Abdullah Ibn Saalih Al-Khulayfi

Zijn lessen en boeken:

De Shaykh heeft een indrukwekkende lijst aan boeken die hij heeft uitgelegd en lessen die hij heeft gegeven. Hij heeft onder andere de volgende boeken uitgelegd:

 • Fath Al-Majied Sharh Kitaab At-Tawhied
 • Al-‘Aqiedah At-Tahawiyyah
 • Kitaab At-Tawhied
 • Al-Usoel Ath-Thalaathah
 • Buloegh Al-Maraam
 • Zaad Al-Mustaqni’

Voor verdere lessen kunt u terecht op zijn officiële website: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/droos-main

De Shaykh heeft ook veel boeken geschreven waarvan wij er enkele zullen opnoemen:

 • Sharh Al-‘Aqiedah Al-Waasitiyyah
 • Al-Irshaad Ilaa Sahieh Al-I’tiqaad
 • Al-Mulakhkhas Al-Fiqhie
 • ‘Aqiedatu At-Tawhied
 • Duroes Min Al-Quraani Al-Kariem
 • I’aanatu Al-Mustafied Sharh Kitaabu At-Tawhied
 • Naqd Kitaab Al-Halaal Wa Al-Haraam Fie Al-Islaam (een weerlegging op het boek van Yusuf Al-Qardawie ‘Al-Halaal en Al-Haraam”
 • ….

De lijst met uitleggen van boeken, lessen, vrijdagspreken, vermaningen en zijn schrijfwerken is veel te lang om op te noemen.

We vragen Allah om de Shaykh rijkelijk te belonen voor de decennia lange inzet die hij levert in het oproepen naar Allah en het verspreiden van nuttige kennis.