Moet een vrouw haar ‘Awrah bedekken voor Sujud Al-Tilawah?

Vraag:

Is het verplicht voor een vrouw om haar hoofd, handen en voeten te bedekken bij het verrichten van Sujud Al-Tilawah (nederwerping van recitatie)?

Antwoord:

Het is niet verplicht om deze delen te bedekken omdat Sujud Al-Tilawah geen deel uitmaakt van het gebed volgens de meest grondige van de twee meningen van de geleerden. Sujud Al-Tilawah is een zaak van onderwerping en nederigheid aan Allah net zoals de recitatie en dhikr (het gedenken van Allah).

Maar sommige geleerden zeiden dat het zoals het gebed is en dat het noodzakelijk is om de ‘Awrah (delen van het lichaam die in het openbaar bedekt moeten worden) te bedekken en in een toestand van reinheid te zijn terwijl men dit uitvoert. Dus is het beter dat een vrouw zich bedekt om meningsverschillen te vermijden.

Shaykh ‘Abdul-‘Aziez Ibn ‘Abdillah Ibn Baz رحمه الله
Fatawa van Ibn Baz deel 29 pg.223
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be