Tafsier Soerah Al-‘Asr

Soerah Al-‘Asr:

“Bij de tijd. Voorwaar, de mens verkeert zeker in (staat van) verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten, elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld.” [Soerah Al-‘Asr 103: 1-3]

Uitleg:

Allah zweert bij de tijd, welke de nacht en de dag is, de plaats van de daden en handelingen van de dienaren (van Allah). Hij zweert dat iedere persoon in een staat van verlies is en dit is het tegenovergestelde van succes. Degenen die in een staat van verlies zijn kunnen in verschillende niveaus van verlies zijn. Het kan zijn dat iemand in een staat van absoluut verlies is zoals de toestand van iemand dat het wereldse en het hiernamaals verliest, die het geluk van het Paradijs misloopt en het Hellevuur verdient. Of het kan zijn dat iemand in staat van verlies is in sommige aspecten zonder in verlies te zijn van andere aspecten. Daarom veralgemeende Allah het verlies voor elke persoon, behalve voor degenen die gekenmerkt zijn door deze vier eigenschappen:

  1. Al-Imaan (geloof): in datgene dat Allah ons verplicht heeft gesteld om in te geloven. En er is geen geloof zonder kennis, want imaan is een vertakking van kennis en zonder kennis is het niet volmaakt.
  2. Goede daden: dit omvat alle goede daden, zowel innerlijk als uiterlijk, ten aanzien van het recht van Allah en tot het recht van de dienaar, de verplichte en aanbevolen daden.
  3. Aansporen tot de waarheid: welke al-imaan en goede daden is. Of met andere woorden: de één spoort de andere aan, moedigt hem aan en maant hem aan.
  4. Aansporen tot geduld: in het gehoorzamen van Allah, in het niet ongehoorzaam zijn van Allah en in het pijnlijke dat door Allah werd voorbeschikt.

Dus met de twee eerste zaken perfectioneert iemand zichzelf en met de twee laatste zaken perfectioneert hij anderen. En door het volbrengen van deze vier zaken beschermt iemand zich voor het verlies en heeft een grote winst behaald.

Imaam ‘Abdur-Rahmaan Ibn Naasir As-Sa’di رحمه الله
Taysier Al-Kariem Ar-Rahmaan pg.1103
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be