Is Isa Ibn Maryam (Jezus zoon van Maria) dood?

Vraag:

Wat is het oordeel over een persoon die zegt dat Isa gestorven is?

Antwoord:

Het is met de bewijzen uit de Qur’an en de authentieke Sunnah bewezen dat Isa ibn Maryam (Jezus zoon van Maria) noch werd gedood noch dood is. In feite verhief Allah hem levend hoog tot de hemel en hij zal aan de einde der tijden terug afdalen als een rechtvaardige heerser voor deze gemeenschap. Daarom heeft eenieder die beweert dat Isa Ibn Maryam dood is het boek van Allah en de Sunnah van de Profeet صلى الله عليه و سلم tegengesproken en een grote fout begaan.

Het oordeel hierover is dat zij ongeloof hebben gepleegd als deze zaak hen wordt uitgelegd en de bewijzen naar voor worden gebracht en zij wederom Allah en Zijn Boodschapper صلى الله عليه و سلم verloochenen.

Het permanente comité voor Islamitische onderzoek en Fatawa.
Fataawa al-Lajna ad-Daima; Tweede vraag, derde deel van de bladzijde 293.
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be