Hadith: wie Fajr bidt staat onder de bescherming van Allah