Wat moet iemand die een Sunnah gebed bidt doen als de Iqamah wordt geroepen ?

Vraag:

Wat moet iemand doen die in de moskee het Sunnah gebed verricht en ondertussen de iqamah (laatste oproep tot het gebed, na de Adhaan) geroepen wordt?

Antwoord:

Als iemand in de moskee een Sunnah gebed verricht terwijl dat de Iqamah geroepen wordt dan is de meest wenselijke mening dat als hij in de tweede gebedseenheid is hij deze moet verkorten en indien hij in de eerste gebedseenheid is hij zijn gebed moet verbreken en deelnemen aan het gezamenlijke gebed met de Imaam.

Het bewijs hiervoor bevindt zich in Imaam Muslim zijn Authentieke Hadieth verzameling: de Profeet ﷺ zei:

”Als de Iqamah geroepen wordt is er geen gebed, behalve het verplicht gebed.” [Sahieh Muslim 1/493]

Als de Ruku’ (buiging) in de tweede gebedseenheid al uitgevoerd werd zou het gebed voltooid moeten worden en zo niet zou het verbroken moeten worden. Want dat wat dan nog van Sujud (Nederwerping) en Tashahhud over is, is niet meer nodig. Ook zou hij het gebed zonder de ‘Salam’ moeten beëindigen, de intentie in het hart is genoeg, dit in tegenstelling tot de wijdverspreide mening dat het gebed volgens de wetgeving voltooid moet worden.

Shaykh Muhammed Ibn Saalih Al ‘Uthaymien رحمه الله.
Bron : Fataawa Ibn ‘Uthaymeen, 1/345
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be