Hadith: het gebed is de eerste daad waarvoor je rekenschap moet afleggen