Vraag:

Behoort Iblies (shaytaan) tot de jinn of tot de Engelen?

Antwoord:

Iblies behoort tot de jinn en niet tot de Engelen. Allah, de Verhevene, zei:

“En toen Wij tegen de Engelen zeiden: “Kniel neer voor Adam.” En zij knielden neer, behalve Iblies. Hij behoorde tot de Jinn..” [´Soerah Al-Kahf 18:50]

En Allah, de Verhevene, zei:

“Hij heeft de mens geschapen uit harde klei, (die vervolgens) als gebakken klei (werd). En Hij heeft de Jinn uit een rookloze vlam van vuur geschapen.” [Soerah Ar-Rahmaan 55:14-15]

De Profeet ﷺ zei:

“De Engelen werden geschapen uit licht, Iblies werd geschapen uit een rookloze vlam van vuur en Adam werd geschapen uit datgene wat aan jullie werd beschreven (in de Quraan).” Muslim

En Al-Hassan Al-Basrie zei: “Iblies is nooit een Engel geweest. Hij is de voorvader van de Jinn net zoals Adam de voorvader is van de mensheid.” Overgeleverd door Ibn Jarier met een authentieke keten.

Iblies negeerde het bevel, hij was samen met de Engelen en hij bootste Hen na en aanbad (Allah) samen met de Engelen, daarom werd hij (Iblies) meegerekend in de aanspraak die gericht was naar de Engelen. Hij weigerde en was ongehoorzaam aan het bevel van Allah om te buigen (voor Adam).

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
Fatwa Nr.
7815 
Gepubliceerd door:
www.ikhouvanislam.be