Hadith: Liegen over de Profeet

De Profeet ﷺ zei:

“Lieg niet over mij want voorwaar, wie over mij liegt zal het hellevuur betreden.”

Sahieh Al-Bukhaari 106