Degenen die de Profeet ﷺ kleineren schaden hem niet!

Vraag:

Wat is uw advies voor ons met betrekking tot degene die de Profeet ﷺ beledigt, kleineert en bespot? En wat is voor ons verplicht om te doen?

Antwoord:

Het antwoord hierop is herhaaldelijk gegeven, en dat is dat degenen die de Profeet ﷺ beledigen of kleineren niets nieuws doen. Het gebeurde vanaf de tijd van de Profeet ﷺ. Allah zei:

“En wanneer zij jou zien (O Muhammad) nemen ze jou slechts als mikpunt voor spotternij (zeggende):”Is dit degene die Allah als een Boodschapper heeft gezonden? Hij had ons zeker bijna doen afdwalen van onze (valse) goden, was het niet dat wij geduldig waren met hen (het aanbidden van deze goden).” [Soerah Al-Furqaan 25:41-42]

Dus zij zouden de Boodschapper ﷺ bespotten en kleineren sinds dat Allah Hem heeft gezonden. Dit was niet beperkt tot Muhammad ﷺ, dit was zelfs in feite met alle Profeten. Ze kleineerden hen, bespotten hen en ze hebben enkelen van hen gedood. Dit is dus niet vreemd! Wij zijn niet verrast dat zij dit doen. Dit is een handeling wat aanhoudend is van de ongelovigen.

Maar, alle lof behoort Allah toe, ze schaden Allah totaal niet en ze schaden de Profeet ﷺ totaal niet. En zij verzwakken de vastberadenheid van de moslims niet. In feite bewijzen deze verloocheningen dat de moslims op goedheid zijn en alle lof behoort toe aan Allah. En misschien zit hier een voordeel in en alle lof behoort toe aan Allah.

“En het kan zijn dat jullie iets verafschuwen terwijl het goed voor jullie is.” [Soerah Al-Baqarah 2:216]

De moslims verenigen zich in solidariteit rond de Profeet ﷺ en verdedigen hem en dit zal, met de wil van Allah, een reden zijn voor het vasthouden aan zijn sunnah en het nalaten van innovaties en vernieuwingen. Dit is is een pad van goedheid, en alle lof behoort toe aan Allah.

“En het kan zijn dat jullie iets verafschuwen terwijl het goed voor jullie is.” [Soerah Al-Baqarah 2:216]

En wat hen betreft, zij zullen de Profeet ﷺ niet schaden.

“Voorwaar, degenen die niet geloven en die (de mensen) afhouden van de Weg van Allah en zich verzetten tegen de Boodschapper, nadat de Leiding voor hen duidelijk is geworden, zij zullen Allah geen enkele schade berokkenen. En Hij zal hun daden verloren laten gaan.” [Soerah Muhammad 47:32]

Ze schaden dus slechts zichzelf! En alle lof behoort toe aan Allah!

Shaykh Saalih Ibn ‘Abdillah Al-Fawzaan حفظه الله
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be
Beluister audio: