Hadith: de Profeet ﷺ sliep op zijn rechter zij

Al-Baraa Ibn ‘Aazib zei:

“Als de Profeet ﷺ naar zijn bed zou gaan zou hij op zijn rechter zij slapen.”

Sahieh Al-Bukhaari 6315