Hadith: Profeet ﷺ toonde zeker 100 keer per dag berouw

De Profeet ﷺ zei:

“O mensen! Toon berouw aan Allah en vraag Hem om vergeving. Ik toon wel zeker honderd keer per dag berouw aan Allah!”

Sahieh Muslim 2702