Sprak de Profeet ﷺ via een Engel of rechtstreeks met Allah op Al-Israa Wa Al-Mi’raaj?

Vraag:

Iemand zei dat toen de Profeet ﷺ met Allah sprak op Al-Israa Wa Al-Mi’raaj (de nachtelijke reis) dat gebeurde via een Engel als tussenpersoon die geïnspireerd werd door Allah?

Antwoord:

Deze woorden zijn niet correct omdat de Profeet ﷺ naar Bayt Al-Maqdis werd gebracht en vervolgens verhoffen werd naar de hemel. En Allah sprak zonder een tussenpersoon tegen zijn Profeet ﷺ en verplichte hem de gebeden. De Profeet ﷺ bleef zijn Heer vragen om het aantal gebeden te verminderen totdat er vijf gebeden van werden gemaakt maar ze in beloning gelijk zijn aan vijftig gebeden. En Allah zei:

“Ik heb Mijn verplichting bepaald en Ik heb de last voor mijn dienaren verlicht.” [Sahieh Al-Bukhaari 3207]

En deze hadith is authentiek overgeleverd van de Profeet ﷺ en het is zelfs Mutawatir [een hadith dat door een aanzienlijk aantal overleveraars is overgeleverd waardoor het onmogelijk is dat ze zijn samengekomen om een leugen te bedenken].

Allah sprak werkelijk tegen Moesa, vrede zij met hem, en Hij sprak tegen Muhammad ﷺ toen hij naar de hemelen werd verhoffen en de vijf gebeden voor jullie verplicht werden gesteld. En Hij, Allah, spreekt wanneer Hij wil met woorden die bij Zijn Majesteit passen en die op geen enkele wijze gelijk zijn aan Zijn schepping net zoals Hij zei:

“Niets in aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.” [Soerah Ash-Shoeraa 42:11]

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
De zesde vraag van Fatwa Nr.17882
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be