Author page: ikhouvanislam

De tien eerste dagen van Dhul-Hijjah

De tien eerste dagen van Dhul-Hijjah

Vrees Allah en weet dat de tien gezegende dagen naderen, de tien dagen van Dhul Hijjah waarover de Profeet ﷺ zei, zoals overgeleverd in een authentieke overlevering: “Er zijn geen dagen waarin vrome daden beter en geliefder zijn bij Allah dan deze tien dagen.” Ze zeiden: “O Boodschapper van Allah,…

Is er een specifieke smeekbede tijdens de bevalling?

Is er een specifieke smeekbede tijdens de bevalling?

Vraag: Is er een smeekbede die ik kan herhalen tijdens de bevalling? Antwoord: Ik ken geen specifieke smeekbede tijdens de bevalling. Maar (zij kan) in het algemeen smeekbeden verrichten aan Allah, vooral wanneer zij kwelling of pijn voelt. Ze kan Allah vragen om haar verlichting te schenken, haar te genezen…

Mag een vrouw zonder mahram emigreren?

Mag een vrouw zonder mahram emigreren?

Vraag: Een vrouw vraagt, ze zegt dat ze de islam heeft aanvaard en momenteel in een land van ongeloof woont. Is het voor haar toegestaan om zonder een mahram te emigreren naar een islamitisch land? Antwoord:  Ja, dit is een uitzondering op het verbod. Het reizen voor een vrouw om…