Posts by ikhouvanislam

110 of 368 items

Is het zoeken van hulp bij de afwezigen kufr akbar?

by ikhouvanislam

Vraag: Is het zoeken van hulp bij de afwezige 1 of de dode Kufr Akbar (groot ongeloof)? Antwoord: Ja, het zoeken van hulp bij de doden of de afwezigen is Kufr Akbar welke iemand die dit doet uit de islam laat treden, vanwege de uitspraak van Allah: “En wie naast Allah een andere god aanroept […]

Wat is de betekenis van de drie categorieën van Tawhied?

by ikhouvanislam

Vraag: Wat is de betekenis van Tawhied Ar-Ruboebiyyah (Eeinheid van de Heerschappij van Allah), Tawhied Al-Uloehiyyah (Eenheid in de aanbidding) en Tawhied Al-Asmaau Wa As-Sifaat (Eenheid in de Namen en Eigenschappen van Allah)? Antwoord: Tawhied Ar-Ruboebiyyah: dat is de eenheid van Allah in Zijn daden, zoals het scheppen, het voorzien, het laten leven, het laten […]

Hadith: verbod op omkoperij

by ikhouvanislam

‘Abdullah Ibn ‘Amr Ibn Al-‘Aas zei: “De Profeet ﷺ vervloekte degene die omkoopt en degene die zich laat omkopen.” Aboe Dawoed 3580