Posts by ikhouvanislam

110 of 369 items

Steun ons

by ikhouvanislam

بسم الله الرحمن الرحيم   As-Salaamu ‘Alaykum Wa Rahmatullahi Wa Baarakatuh Zoals u zich kunt voorstelen kost het beheren en het onderhouden van de website veel inspanning en tijd maar ook komen er financiële kosten bij kijken. Denk maar hierbij aan het afsluiten van verschillende abonnementen die al gauw oplopen en nodig zijn om al ons […]

Is het zoeken van hulp bij de afwezigen kufr akbar?

by ikhouvanislam

Vraag: Is het zoeken van hulp bij de afwezige 1 of de dode Kufr Akbar (groot ongeloof)? Antwoord: Ja, het zoeken van hulp bij de doden of de afwezigen is Kufr Akbar welke iemand die dit doet uit de islam laat treden, vanwege de uitspraak van Allah: “En wie naast Allah een andere god aanroept […]

Wat is de betekenis van de drie categorieën van Tawhied?

by ikhouvanislam

Vraag: Wat is de betekenis van Tawhied Ar-Ruboebiyyah (Eeinheid van de Heerschappij van Allah), Tawhied Al-Uloehiyyah (Eenheid in de aanbidding) en Tawhied Al-Asmaau Wa As-Sifaat (Eenheid in de Namen en Eigenschappen van Allah)? Antwoord: Tawhied Ar-Ruboebiyyah: dat is de eenheid van Allah in Zijn daden, zoals het scheppen, het voorzien, het laten leven, het laten […]

Hadith: verbod op omkoperij

by ikhouvanislam

‘Abdullah Ibn ‘Amr Ibn Al-‘Aas zei: “De Profeet ﷺ vervloekte degene die omkoopt en degene die zich laat omkopen.” Aboe Dawoed 3580