Hadith: niet met één schoen lopen

De Profeet ﷺ zei:

“Niemand van jullie zou moeten lopen terwijl hij slechts één schoen draagt. Hij zou of beide moeten dragen, of hij zou geen schoenen moeten dragen.”

Sahieh Al-Bukhaari 5856