Waarom trouwde de Profeet Mohammed ﷺ met meerdere vrouwen?

Vraag:

Waarom trouwde de Profeet ﷺ met meerdere vrouwen?

Antwoord:

De perfecte wijsheid is bij Allah. Het behoort tot zijn Wijsheid dat Hij het voor de mannen, in de voorgaande wetgevingen en in de wetgeving van onze Profeet Mohammed ﷺ, toe stond om met meerdere vrouwen te trouwen. Polygynie was dus niet specifiek voor onze Profeet ﷺ. Profeet Ya’qoeb (Jakob) had twee vrouwen. Profeet Sulayman (Salomo) trouwde met negenennegentig vrouwen en hij had met allen geslachtsgemeenschap in dezelfde nacht hopende dat Allah hem van elke vrouw een zoon zou schenken die op het pad van Allah zou strijden. Polygynie is dus geen innovatie in de religie. Het gaat ook niet in tegen het verstand of de natuurlijke aanleg. Echter is het een geschikte wijsheid van Allah.

Het aantal vrouwen is meer dan het aantal mannen zoals statistieken altijd aantonen. Een man kan de kracht hebben dat hem vereist om meerdere vrouwen te hebben om zijn seksuele lust te bevredigen door middel van toegestane middelen. In de plaats van iets wat verboden is te verrichten of zijn behoeften te bedwingen. Een vrouw kan ziek worden of menstrueren of postnataal zijn welke de geslachtsgemeenschap verhinderen. Een echtgenoot kan dan nood hebben aan een andere vrouw om zijn seksuele lust te bevredigen in plaats van zijn behoeften te bedwingen of overspel te plegen. Aangezien polygynie toegestaan is en aanvaardbaar is door het verstand , natuurlijke aanleg, islamitische wetgeving, enkele voorgaande profeten dit beoefenden en noodzaak het beoefenen van polygynie kan eisen, is het niet vreemd dat onze Profeet Mohammed het beoefende.

Geleerden halen ook andere wijsheden aan waarom de Profeet ﷺ meerdere vrouwen had. Onder deze wijsheden behoort het versterken van de relaties tussen de Profeet ﷺ en sommige stammen door middel van het huwelijk. Dit om de kracht van de islam te versterken, deze te helpen verspreiden en de vriendelijkheid, de liefdesbanden en de broederschap tegenover elkaar toe te laten nemen.

Een andere wijsheid is om sommige weduwen te ondersteunen en hen te compenseren met iets wat beter is dan wat ze verloren, als een troost om hen te helpen hun ongeluk te verdragen. En een Sunnah (een goede daad, voorbeeld) voor te schrijven aan de Ummah (gemeenschap) om goed te zijn tegenover weduwen waarvan hun mannen gedood werden tijdens de oorlog etc.

En de geleerden halen aan dat één van de wijsheden, waarom de Profeet ﷺ polygynie beoefende, was om zijn nakomelingen te laten groeien, om op de roeping van de Fitrah (natuurlijke aanleg) te reageren, het aantal van de gemeenschap toe te laten nemen en om de gemeenschap te versterken met nakomelingen die zouden helpen om de religie te ondersteunen en verspreiden.

En als laatst, om het aantal vrouwelijke gelovige geleerden toe te laten nemen die de gemeenschap zouden onderwijzen en adviseren aan de hand van wat ze hebben geleerd van de boodschapper van Allah ﷺ en wat ze van zijn persoonlijk karakter kenden, was één van de wijsheden waarom de Profeet ﷺ trouwde met meerdere vrouwen.

De Profeet ﷺ trouwde niet met meerdere vrouwen om zijn seksuele lust te bevredigen, het is overgeleverd dat de Profeet ﷺ met geen maagd of een jongere vrouw trouwde buiten ‘Aishah. De rest van de vrouwen van de Profeet ﷺ waren geen maagden. Had de seksuele lust van de Profeet ﷺ de reden geweest voor het beoefenen van polygynie, had hij enkel jonge maagden gehuwd om zijn lusten te bevredigen. De Profeet ﷺ koos er niet voor om jonge maagden te huwen ondanks dat na de emigratie vele landen openden, moslims hun eigen staat begonnen te hebben, machtiger werden, hun aantal toenam en elke familie wenste om een verwantschap te hebben met de Profeet ﷺ door middel van het huwelijk. Desondanks huwde de Profeet ﷺ geen jonge maagden maar huwde hij enkel omwille van goede doeleinden welke overduidelijk zijn voor iedereen die de omstandigheden van de huwelijken van de Profeet ﷺ onderzoekt.

Was de Profeet ﷺ lustvol geweest zou dit geweten zijn door zijn biografie gedurende zijn jeugd en fysieke kracht, maar op dat moment had de Profeet ﷺ geen vrouwen behalve zijn eervolle vrouw Khadijah Bint Khuwaylid dat ouders was dan hem. Ze waren van verschillende niveaus van schoonheid en leeftijd, maar de Profeet ﷺ stond bekend om zijn rechtvaardigheid tegenover hen, voor zijn perfecte kuisheid en bescherming van zijn intieme delen toen hij een jonge man was en op zijn oude dag. Dit duidt aan dat de profeet op een verheven norm van karakter was en rechtvaardig handelde met betrekking tot al zijn zaken totdat hij hierom bekend stond bij zijn vijanden.

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
Fatwa Nr. 1977
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be