Al-Bukhaarie

‘Abdullah Ibn ‘Umar levert over dat de Profeet ﷺ zei: “De islam is gebouwd op vijf (pilaren): 1. Het getuigen dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden en dat Muhammad de Boodschapper is van Allah. 2. Het verrichten van het gebed. 3. Het betalen van de zakaat. 4. De bedevaart (Al-Hajj). 5. Het vasten van de Ramadaan.”

Sahieh Al-Bukhaarie 8

‘Abdullah Ibn ‘Umar levert over dat de Profeet ﷺ zei: “Een moslim is degene die het vermijd om andere moslims te schaden met zijn tong en handen. En een Muhajir (emigrant) is degene die al datgene wat Allah heeft verboden opgeeft.”

Sahieh Al-Bukhaarie 10

Abie Moesa levert over dat er mensen waren die de Profeet ﷺ vroegen wiens islam het beste is. De Profeet ﷺ antwoordde: “Van wie de moslims niet geschaad worden door zijn tong en handen.”

Sahieh Al-Bukhaarie 11

‘Abdullah Ibn ‘Umar levert over dat een man aan de Profeet ﷺ vroeg: “Welke (daden en handeling in) islam is het beste?” De Profeet ﷺ antwoordde: “Om (de armen) te voeden en om degenen die je kent en niet kent te groeten.”

Sahieh Al-Bukhaarie 12

Anas levert over dat de Profeet ﷺ zei: “Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zijn eigen wenst.”

Sahieh Al-Bukhaarie 13

Abu Hurayrah levert over dat de Profeet ﷺ zei: “Bij degene in Wiens Hand mijn ziel is, niemand van jullie gelooft totdat hij meer van mij houdt dan van zijn vader en zijn kinderen.”

Sahieh Al-Bukhaarie 14

Anas levert over dat de Profeet ﷺ zei: “Niemand van jullie gelooft totdat hij meer van mij houdt dan van zijn vader, zijn kinderen en heel de mensheid.”

Sahieh Al-Bukhaarie 15

Anas levert over dat de Profeet ﷺ zei: “Wie de volgende drie eigenschappen bezit zal de zoetheid van geloof proeven: 1. Wie meer houdt van Allah en Zijn Boodschapper dan alle andere dingen. 2. Wie enkel omwille van Allah van iemand houdt. 3. Wie het haat om terug te vallen in ongeloof net zoals hij het haat om in het hellevuur gegooid te worden.”

Sahieh Al-Bukhaarie 16

Anas levert over dat de Profeet ﷺ zei: “Het teken van geloof is liefde voor de Ansaar en het teken van hypocrisie is haat voor de Ansaar.”

Sahieh Al-Bukhaarie 17

Aboe Sa’ied Al-Khudri levert over dat de Profeet ﷺ zei: “Er zal spoedig een tijd komen waarin de beste bezitting voor een moslim schapen zullen zijn die hij meeneemt naar de top van de bergen en de plaatsen van regen om met zijn religie te vluchten van de Fitan (beproevingen).”

Sahieh Al-Bukhaarie 19

Abu Hurayrah levert over dat de Profeet ﷺ zei: “De eigenschappen van een hypocriet zijn er drie: 1. Als hij spreekt, liegt hij. 2. Als hij een belofte maakt komt hij deze niet na. 3. Als je hem iets toevertrouwt dan bedriegt hij jou.”