Al-Bukhaari

110 of 12 items

Hadith: Een moslim uitschelden is…

by ikhouvanislam

‘Abdullah Ibn Mas’ud levert over dat de Profeet ﷺ zei: “Een moslim uitschelden is Fusuq (slechtheid, zondigheid) en hem doden is Kufr (ongeloof).” Sahieh Al-Bukhaarie 48

Hadith: Tien tot zevenhonderd keer worden beloond

by ikhouvanislam

Abu Hurayrah levert over dat de Profeet ﷺ zei: “Als iemand van jullie zijn islam volmaakt word hij voor al zijn goede daden die hij verricht tien tot zevenhonderd keer beloond en voor elke slechte daad die hij verricht zal er voor hem slechts één slechte daad worden opgeschreven.” Sahieh Al-Bukhaarie 42

Hadith: De hypocriet heeft 3 eigenschappen

by ikhouvanislam

Abu Hurayrah levert over dat de Profeet ﷺ zei: “De eigenschappen van een hypocriet zijn er drie: 1. Als hij spreekt liegt hij. 2. Als hij een belofte maakt komt hij deze niet na. 3. Als je hem iets toevertrouwt dan bedriegt hij jou.” Sahieh Al-Bukhaarie 33

Hadith: De islam is gebouwd op 5 pilaren

by ikhouvanislam

‘Abdullah Ibn ‘Umar levert over dat de Profeet ﷺ zei: “De islam is gebouwd op vijf (pilaren): 1. Het getuigen dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Muhammad de Boodschapper is van Allah. 2. Het verrichten van het gebed. 3. Het betalen van de Zakaat. 4. De […]

Hadith: schapen beste voorziening voor de moslim…

by ikhouvanislam

Aboe Sa’ied Al-Khudri levert over dat de Profeet ﷺ zei: “Er zal spoedig een tijd komen waarin de beste bezitting voor een moslim schapen zullen zijn die hij meeneemt naar de top van de bergen en de plaatsen van regen om hiermee met zijn religie te vluchten van de Fitan (beproevingen).” Sahieh Al-Bukhaarie 19

Hadith: 3 eigenschappen om de zoetheid van geloof te proeven

by ikhouvanislam

Anas levert over dat de Profeet ﷺ zei: “ Wie de volgende drie eigenschappen bezit zal de zoetheid van geloof proeven: 1. Dat Allah en Zijn Boodschapper hem geliefder zijn dan al het andere. 2. Dat iemand van een ander houdt en deze liefde enkel omwille van Allah is. 3. Dat hij het haat om […]

Hadith: Armen voeden en de mensen groeten

by ikhouvanislam

‘Abdullah Ibn ‘Umar levert over dat een man aan de Profeet ﷺ vroeg: “Welke (daden en handeling in) islam is het beste?” De Profeet ﷺ antwoordde: “Om (de armen) te voeden en om degenen die je kent en niet kent te groeten.” Sahieh Al-Bukhaarie 12